NIB

Karolina Rigler

Delovno mesto: pooblaščeni računovodja

Telefon: 059 23 27 22
E-naslov: Karlina.Rigler@nib.si
Oddelek: Skupne službe