NIB

doc. dr. Tina Eleršek

Working place: višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Telephone number: 059 23 28 85
Email: tina.elersek@nib.si
Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Izobrazba:

 • osnovna šola: 1983-1987 OŠ Janka Bizjaka, Šentjakob in 1987-1991 OŠ Vita Kraigherja, Ljubljana
 • srednja šola: 1991-1995 Plečnikova gimnazija, Ljubljana
 • univerzitetni študij (1995-2001): Biotehniška fakulteta, enota medoddelčnega študija mikrobiologije
  • zagovor diplomske naloge z naslovom Mikrocistin-LR in vsebnost klorofila pri algi Scenedesmus quadricauda (Breb.), dne 4.9.2001, na področju ekologije cianobakterij.
 • doktorski študiji (2001-2006): Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti
  • zagovor doktorske naloge z naslovom Vpliv mikrocistinov in planktopeptina na rast in fotosintezo nekaterih fitoplanktonskih organizmov, dne 4.7.2006, na področju ekologije cianobakterij.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

 • Ekologija alg in cianobakterij
 • Cianobakterije in cianotoksini
 • Vrstična elektronska mikroskopija fitoplanktona in fitobentosa
 • Taksonomija in svetlobna mikroskopija fitoplanktona in fitobentosa
 • Ekotoksikološka testiranja različnih snovi na algah, cianobakterijah in zarodkih rib cebric
 • Biotehnologija alg – inovativno pridobivanje lipidov, peptidov, polisaharidov in snovi z visoko dodano vrednostjo (npr. pigmenti, astaksantin…)
 • Popularizacija znanosti

Bibliografija COBISS

do 2014


Delovne izkušnje:

 • 1995-2001 različna dela in naloge preko Študentskega servisa
 • pogodbeno delo: 2001-2002 Nacionalni inštitut za biologijo
 • mlada raziskovalka: 2002-2006 Nacionalni inštitut za biologijo, mlajša raziskovalka I
 • delo na projektih: 2006-2009 Nacionalni inštitut za biologijo, raziskovalka I, od 2009 dalje - Nacionalni inštitut za biologijo, znanstvena sodelavka

Izobraževanje in usposabljanje:

 • udeležba na več kot tridesetih kongresih, srečanjih, posvetovanjih, delavnicah, usposabljanjih, tečajih, seminarjih ipd.

Članstva v ekspertnih skupinah:

 • sodelovanje v mednarodnem COST projektu: »Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurence, impacts and management« - CYANOCOST (COST Action ES1105; nosilec: dr.Triantafyllos Kaloudis).
 • predstavnica Slovenije za biološki element fitobentos v okviru skupine ECOSTAT kot del delovne skupine Okvirne vodne direktive – 3. faza interkalibracije

Druga znanja in kompetence:

 • Materin jezik - Slovenščina
 • Drugi jeziki
  • Angleščina – Cambridge Certificate in Advanced English, junij 2006 (ESOL Level 2, Council of Europe Level C1)
  • Nemščina – osnovno znanje
  • Španščina – osnovno znanje
  • Srbohrvaščina – osnovno znanje
 • Socialna znanja
  • komunikacijske veščine
  • zmožnost delovanja v timu
 • Organizacijska znanja
  • znanje projektnega vodenja
 • Računalniška znanja
  • zelo dobro poznavanje računalniškega paketa MS Office (Word, Excel, Power Point, Windows movie maker)
  • zelo dobro poznavanje statističnega orodja Prism 6 (GraphPad Inc.)
  • dobro poznavanje računalniškega programa za delo s slikovnim materialom (Corel Draw)
  • zelo dobro znanje o uporabi svetovnega spleta www
 • Umetniška znanja
  • plesna in glasbena izobrazba (uspešno zaključena Srednja glasbena in baletna šola, smer A – baletni plesalec)
 • Druga dovoljenja in izpiti
  • Vozniško dovoljenje - A in B
  • kategorija Izpit za voditelja čolna