NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Urška Čepin Nekdanji zaposleni

Working place: asistentka z doktoratom

Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Izobrazba

  • 2001 - 2006 - Študij biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
  • 2006 - 2011 - Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti - smer biotehnologija na  Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaključila z doktorsko disertacijo z naslovom: Genetska raznolikost in določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV).
  • Od leta 2006 – Zaposlena na Nacionalnem Inštitutu za biologijo.

Področje raziskav

mentorica: prof.dr. Maja Ravnikar
  • Razvoj metode PCR v realnem času za določanje in relativno kvantifikacijo virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV).
  • Proučevanje variabilnosti genoma virusa GFLV in iskanje determinant na virusnem genomu, ki bi bile odgovorne za nastanek bolezenskih znamenj na vinski trti.
simptomi GFLV Bolezenska znamenja, ki jih povzroča virus GFLV na vinski trti.  
  • Proučevanje ultrastrukturnih sprememb, ki jih povzroča virus razbrazdanja lesa rupestrisa (RSPaV) in lokalizacija virusa v rastlini vinske trte s pomočjo transmisijske elektronske mikroskopije.
Virus RSPaV, ultrastruktura lista vinke trte, imunolokalizacija virusa ter virusnih proteinov v tkivu.  

Bibliografija (COBISS)

Organizacija strokovnega srečanja 3. kongresa mednarodne delovne skupine s področja virusov na stročnicah in zelenjadnicah (IWGLVV) leta 2008. http://www.iwglvv.si/ A one-step reverse transcription real-time PCR assay for the detection and quantitation of Grapevine fanleaf virus