NIB

prof. dr. Marina Dermastia

Delovno mesto: znanstvena svetnica

Telefon: 059 23 28 05
E-naslov: marina.dermastia@nib.si
Oddelek: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Predavanja:

  • Mikrobi in patogeneza (nosilci prof. dr. Darja Žgur Bertok, prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Tom Turk), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, dodiplomski študij mikrobiologije
  • Biologija celice (nosilci: prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Jasna Štrus, prof. dr. Peter Stušek, prof. dr. Robert Zorec), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, podiplomski študijski program bioloških in biotehniških znanosti
  • Interakcije organizmov z mikrobi (nosilci: prof. dr. Gorazd Avguštin, prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Maja Kovač), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, podiplomski študijski program bioloških in biotehniških znanosti (izbrana poglavja)

Izpis bibliografije (COBISS)