NIB

doc. dr. Danilo Bevk

Working place: strokovno-raziskovalni sodelavec

Telephone number: 059 23 27 83
Email: danilo.bevk@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Izobrazba:

 • Dodiplomski študij (2002-2007): Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo. Naslov diplomske naloge: Upadanje populacije divjega petelina v Škofjeloškem, Cerkljanskem in Polhograjskem hribovju. 
 • Doktorski študiji (2007-2012): Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo. Naslov doktorskega dela: Vpliv akaricida kumafosa na pašno dejavnost, socialno vedenje in učenje medonosne čebele Apis mellifera L.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

 • Vpliv pesticidov na vedenje čebel
 • Ekologija čmrljev
 • Pomen, ogroženost, varstvo in uporaba divjih opraševalcev (čmrljev in čebel samotark)
 • Biokontrola in uporaba čebel pri zaščiti rastlin pred boleznimi (entomovektoring)
 • Azijski sršen (Vespa velutina)
 • Popularizacija znanosti

Projekti:

Članstva in funkcije:

 • Predsednik Komisije za alternativne opraševalce pri Čebelarski zvezi Slovenije
 • Član Sveta za čebelarstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Član SUPER-B (SUstainable Pollination in Europe: joint Research on Bees and other pollinators)
 • Član COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes)

Izvirni znanstveni članki:

 • Bevk, D., Kralj, J., Čokl, A. (2012). Coumaphos affects food transfeer between workers of honeybees Apis mellifera. Apidologie, 43(4): 465-470, DOI: 10.1007/s13592-011-0113-x
 • Bevk, D., Trontelj, P. (2008). Upadanje populacije in možni vzroki za ogroženost divjega petelina Tetrao urogallus v Škofjeloškem, Cerljanskem in Polhograjskem hribovju. Acrocephalus, 29(136): 13-22. (besedilo)
 • Bevk, D. (2007). Dejavnost čmrljev preko dneva in sezone. Acta entomologica slovenica, 15(2): 113-120. (besedilo)

Zgibanke

Povezave do nekaterih nastopov in objav v medijih:

2016 2015 2014 2013 2012 Izpis bibliografije (COBISS)