NIB

dr. Ion Gutierrez Aguirre

Working place: znanstveni svetnik

Telephone number: 059 23 28 15
Email: ion.gutierrez@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Biokemik z doktoratom iz molekularne biologije, preoblikovan v okoljskega virologa. Vodja programa: P4 P0407 Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki. Izkušen na področju koncentracije, odkrivanja in kvantifi kacije virusov v okoljskih vzorcih vode.
 
IZKUŠNJE
• 1998-2003: doktorat na Univerzi v Baskiji. Področje: toksini morskih vetrnic, ki tvorijo pore.
• 2003-2005: Podoktorski študij na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za biokemijo. Področje:
Raziskave mehanizma nastajanja perforinskih por.
• 2005 - danes: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, NIB. Področja: rastlinska virologija, okoljska
virologija, epidemiologija odpadne vode.
 
ZNANJA
1. Koncentracija virusa iz vode
2. Kvantifikacija virusa
3. Čiščenje virusa
4. Kvantitativni PCR v realnem času in digitalni PCR
5. Kromatografi ja
6. Inaktivacija virusa
7. Epidemiologija na podlagi odpadne vode
LASTNOSTI
Kreativen in intuitiven raziskovalec, komunikativen, družaben in zabaven, dober pisec.
 
VELIKA SLUŽBENA ŽELJA
Zabavati se pri reševanju znanstvenih vprašanj kot del skupine navdušenih raziskovalcev.
 
IZPOSTAVLJENI DOSEŽKI
• Nagrada Zei leta 2020 za izjemne dosežke v virologiji.
• Vodja raziskovalnega programa »Okoljska in aplikativna virologija«
• Del koordinacijske ekipe EU MSCA mreže »INEXTVIR«
 
IZOBRAZBA
• 2003: doktorat iz biokemije in molekularne biologije, Univerza v Baskiji, Španija
• 1998: diploma iz biokemije, Univerza v Baskiji, Španija
 
https://orcid.org/0000-0002-8348-8616
Izpis bibliografije (COBISS)
Izpis bibliografije (Google Scholar)