NIB

dr. Polona Kogovšek

Working place: Višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Telephone number: 059 23 28 29
Email: polona.kogovsek@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Izobrazba:

1997 – 2004: Medoddelčni študij mikrobiologije, Biotehniška fakulteta
Naslov diplomskega dela: Indukcija gena za protiglivni protein iz lanu (pod mentorstvom prof.dr. Marine Dermastia in dr. Sabine Anžlovar)
2004 – 2010: Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, Biotehniška fakulteta
Naslov doktorskega dela: Razlike v izražanju genov krompirja (Solanum tuberosum L.) po okužbi s krompirjevim virusom YN in njegovim nekrotičnim različkom YNTN (pod mentorstvom prof. dr. Maje Ravnikar in doc. dr. Maruše Pompe Novak)


Delovne izkušnje:

Od 2004 – 2011 in 2013- sedaj zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo
Od 2011 do  2013 zaposlena na Oddelku za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 

Področje raziskav:

Preučevanje interakcije krompirja s krompirjevim virusom Y (PVY). 
  • Transkriptomska in metabolomska analiza interakcije rastlin krompirja s PVY 
  • Spremljanje kopičenja virusa PVYNTN v sistemsko okuženi rastlini krompirja

Izbrane objave:

KOGOVŠEK, Polona, KLADNIK, Aleš, MLAKAR, Jana, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Distribution of Potato virus Y in potato plant organs, tissues and cells. Phytopathology, 2011, 101, p. 1292-1300 
BAEBLER, Špela, STARE, Katja, KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, PREZELJ, Nina, STARE, Tjaša, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, ROSAHL, S., RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Dynamics of responses in compatible potato - potato virus Y interaction are modulated by salicylic acid. PloS one, 2011, 6, p. 1-12. 
BAEBLER, Špela, STARE, Katja, KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, PREZELJ, Nina, STARE, Tjaša, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, ROSAHL, S., RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Dynamics of responses in compatible potato - potato virus Y interaction are modulated by salicylic acid. PloS one, 2011, 6, p. 1-12 
KOGOVŠEK, Polona, KLADNIK, Aleš, MLAKAR, Jana, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Distribution of Potato virus Y in potato plant organs, tissues and cells. Phytopathology, 2011, 101, p. 1292-1300
KOGOVŠEK, Polona, RAVNIKAR, Maja. Physiology of the potato-Potato virus Y interaction. In: LÜTTGE, Ulrich (ed.). Progress in botany. Volume 74, Berlin; London: Springer, 2013, p. 101-133.


Razvoj molekularnih metod 

  • Razvoj PCR v realnem času za določanje in razlikovanje različkov virusa PVY 
  • Razvoj in validacija metode izotermalno pomnoževanje posredovano z zanko (LAMP) za določanje rastlinskih patogenih mikroorganizmov 

Izbrane objave:

RUPAR, Matevž, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Assessment of SNaPshot and single step RT-qPCR methods for discriminating Potato virus Y (PVY) subgroups. Journal of virological methods, 2013, 189, p. 93-100. 
KOGOVŠEK, Polona, HODGETTS, Jennifer, HALL, J., PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, LENARČIČ, Rok, ROTTER, Ana, DICKINSON, M., BOONHAM, Neil, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja. LAMP assay and rapid sample preparation method for on-site detection of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathology, 2014, [in press].


Članstvo v strokovnih združenjih:

  • Društvo za varstvo rastlin Slovenije
  • Slovensko društvo za biologijo rastlin
  • Federacija evropskih društev za fiziologijo rastlin (FESPP) 

Izpis bibliografije (COBISS)
Izpis bibliografije (Google Scholar)