NIB

SOOS: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje

Nosilec projekta: doc. dr. Danilo Bevk

Šifra: 33133-1004/2018/22

Trajanje: 14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Glavni cilji projekta so: (1) Izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu. (2) Vzpostaviti dobre prakse varovanja opraševalcev na vzorčnih kmetijskih gospodarstvih. (3) Izboljšati razmere za divje opraševalce v sadovnjakih in s tem pripevati k varovanju biotske raznovrstnosti. (4). Povečati zanesljivost in kakovost opraševanja.

V sadovnjakih, ki so vključeni v projekt, bomo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Poleg tega bomo izvedli program usposabljanja za kmete, pripravili predavanja in delavnice, organizirali strokovni posvet, izdali priročnik in izobraževalne video vsebine.

Financer

Program razvoja podeželja 2014–2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija)

Partnerji