Xylella fastidiosa, nevarnost za oljke in druge rastline, tudi v Evropi

10 okt
Xylella fastidiosa, nevarnost za oljke in druge rastline, tudi v Evropi

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Bakterija Xylella fastidiosa (Wells & Raju) je rastlinski patogen, ki povzroča nevarne bolezni velikega števila rastlin. Med njimi sta najbolj znani Pierc-ova bolezen vinske trte v nekaterih delih ZDA in šarasta bledica agrumov v Južni Ameriki. Bakterije povzročajo veliko ekonmsko škodo čemur botruje tudi njihovo zelo uspešno širjenje z žuželčjimi prenašalci. X. fastidiosa je v Evropski uniji nadzorovan škodljivi organizem in razvrščen na seznam I.A1 Direktive Sveta 2000/29/ES. Do letos njegova navzočnost v EU ni bila znana.

Bolezenska znamenja se lahko razlikujejo. Bakterije najpogosteje blokirajo prevodne cevke v rastlinah in s tem preprečijo pretakanje vode in topnih hranil. Okužene rastline se sušijo, listi so ožgani in venijo, sčasoma rastline odmrejo. Bolezenska znamenja na različnih rastlinah so dostopna na straneh Evropske organizacije za varstvo rastlin (http://photos.eppo.org/index.php/album/84-xylella-fastidiosa-xylefa). Na drugih gostiteljskih rastlinah, posebej na vinski trti in citrusih je bolezen posebej problematična, kadar se na istem geografskem območju srečata bakterija in njen žuželčji prenašalec, ki se hrani na gostiteljskih rastlinah in tako učinkovito širi bakterijo. V Sloveniji je prisotnih veliko žuželk, ki so potencialni prenašalci bakterije.

V jeseni 2013 je bila navzočnost te bakterije prvič potrjena v Evropi in sicer v Apuliji v južni Italiji, kjer povzroča bakterijski ožig oljk. Zaenkrat o njej poročajo v povezavi kompleksom hitrega propadanja oljk in ne v povezavi z drugimi pomembnimi gostitelji kot so vinska trta, koščičarji ipd. Izbruh se je razširil na približno 8000 ha velikem območju okoli krajev Salento ter Gallipoli v provinci Lecce. Povezava z okužbo z bakterijo X. fastidiosa in omenjenim propadanjem oljk ter drugih gostiteljskih rastlin še ni v celoti pojasnjena, saj lahko iz propadlih rastlin običajno izoliramo tudi druge škodljivce in tako je tudi v tem primeru. Trenutno tudi ni jasno ali gre za že znano podvrsto te bakterije, ki poleg oljk okuži tudi oleandre, mandljevce in hraste, ali za novo podvrsto, zato tudi ni jasno katere ostale rastline lahko okužujejo izolati iz oljk izolirani v Italiji in ali novi izolati predstavljajo nevarnost tudi za vinsko trto in koščičarje. Ravno tako ni znano, katere žuželke bi lahko bile vključene kot prenašalke bakterij med oljkami, zato so sumljive vse žuželke, ki se hranijo s ksilemskimi sokovi.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v letu 2014 načrtuje posebni nadzor te bakterije katere namen je zavarovati domače oljkarstvo in morebitne druge gostiteljske rastline. Laboratorijsko diagnostiko, ki zaradi počasne rasti bakterij na umetnih gojiščih temelji na uporabi visoko tehnoloških metod pomnoževanja bakterijskih nukleinskih kislin, izvajamo na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Druge koristne internetne strani:
Informacija Evropske organizacije za varstvo rastlin: http://www.eppo.int/QUARANTINE/special_topics/Xylella_fastidiosa/Xylella_fastidiosa.htm
Opozorilo Evropske agencije za varnost hrane: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/131126.htm
Bolezenska znamenja na vinski trti in prenašalci: http://www.eppo.int/QUARANTINE/bacteria/Xylella_fastidiosa/XYLEFA_images.htm?utm_source=www.eppo.org&utm_medium=int_redirect

Seznam znanih gostiteljskih rastlin bakterije X. fastidiosa: http://www.cnr.berkeley.edu/xylella/control/hosts.htm


Slika 1: Bolezenska znamenja propadanja oljk v Puglia, Italija. Vir: EPPO, Donato Boscia, Istituto di Virologia Vegetale del CNR, UOS, Bari (IT) - Franco Nigro, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari (IT) - Antonio Guario, Plant Protection Service, Regione Puglia (IT)

alt

Slika 2: Bolezenska znamenja propadanja oljk v Puglia, Italija. Vir: EPPO, Donato Boscia, Istituto di Virologia Vegetale del CNR, UOS, Bari (IT) - Franco Nigro, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, Università degli Studi di Bari (IT) - Antonio Guario, Plant Protection Service, Regione Puglia (IT)

alt

Slika 3 Bolezenska znamenja, ki jih bakterija Xylella fastidiosa povzroči na hrastu. Vir: John Hartman, University of Kentucky, Bugwood.org, University of Georgia, http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5424422#sthash.kUIiWt5R.dpuf

alt