Povabilo k oddaji javnega naročila za nabavo modularnega multidetekcijskega čitalca mikrotiterskih plošč

15 apr
Povabilo k oddaji javnega naročila za nabavo modularnega multidetekcijskega čitalca mikrotiterskih plošč

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

OBVESTILO: Naročnik se je odločil za spremembo tehničnih karakteristik multidetekcijskega čitalca in sicer je spremenil zahtevano valovno širino iz 4nm na 5nm ali manj. Zaradi spremembe v tehničnih karakteristikah naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb in sicer na 12.05.2011 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega dne – 12.05.2011 ob 12.30 uri v sejni sobi Biološkega središča, Večna pot 111, Ljubljana.

 

V skladu z določili 25. člena in 5. odst. 32. člena ZJN-2 vas vabimo, da podate vašo ponudbo za nabavo modularnega multidetekcijskega čitalca mikrotiterskih plošč v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN3906/2011, z dne 15.04.2011


Razpisna dokumentacija:

Vsebina razpisne dokumentacije
Povabilo k oddaji ponudbe


Navodila za izdelavo ponudbe
Tehnična specifikacija

Obrazci za ponudbo
Vzorec pogodbe

Menična izjava - garancija za dobro izvedbo pogodbe

Menična izjava - garancija za odpravo napak


Ponudbe je treba predložiti najkasneje do 12.05.2011 do 12. ure.


Javno odpiranje ponudb bo dne 12.05.2011 ob 12.30 uri v sejni sobi Biološkega središča v Ljubljani, Večna pot 111.