Povabilo k oddaji javnega naročila za nabavo visokozmogljivega tekočinskega kromatografa

08 sep
Povabilo k oddaji javnega naročila za nabavo visokozmogljivega tekočinskega kromatografa

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

V skladu z določili 25. člena in 5. odst. 32. člena ZJN-2 vas vabimo, da podate vašo ponudbo za nabavo visokozmogljivega tekočinskega kromatografa v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.


Objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN10279/2011, z dne 09.09.2011


Razpisna dokumentacija, ki vsebuje:

Vsebina razpisne dokumentacije,

Povabilo k oddaji ponudbe,

Navodila za izdelavo ponudbe,

Merila za izbor,

Tehnične specifikacije,

Vzorec pogodbe


Obrazci:

Obrazec - 1: Splošni podatek o punudniku

Obrazec - 2: Izjava

Obrazec - 3: Pooblastilo za potrditev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb

Obrazec - 4: Pooblastilo za potrditev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

Obrazec - 5: Tehnične karaktaristike

Obrazec - 6: Tehnične karakteristike za točkovanje

Obrazec - 7: Menična izjava za resnost ponudbePonudbe je treba predložiti najkasneje do 04.10.2011 do 10. ure.


Javno odpiranje ponudb bo dne 04.10.2011 ob 12.00 uri v sejni sobi Biološkega središča v Ljubljani, Večna pot 111.


Dodatne informacije: darja.pensek@nib.si ali 059232707