Povabilo k oddaji javnega naročila za nabavo laboratorijske opreme"Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja"

11 jan
Povabilo k oddaji javnega naročila za nabavo laboratorijske opreme"Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

V skladu z določili 25. člena ZJN-2 vas vabimo, da podate vašo ponudbo za nabavo laboratorijske opreme za izvedbo projekta " Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja" v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Objavljeno na portalu javnih naročil pod št. NMV97/2012, z dne 12.01.2012

Razpisna dokumentacija, ki vsebuje:

Vsebina razpisne dokumentacije,

Povabilo k oddaji ponudbe,

Navodila za izdelavo ponudbe,

Vzorec pogodbe

Obrazci


Obrazci:

Obrazec - 1: Splošni podatek o punudniku

Obrazec - 2: Izjava

Obrazec - 3: Izjava za pridobitev osebnih podatkov

Obrazec - 4: Izjava o plačilnih pogojih

Obrazec - 5: Izjava o dostavi

Obrazec - 6: Izjava o tehničnih zahtevah

Obrazec - 7: Izjava o garanciji

Obrazec - 8: Ponudbeni predračun

Obrazec - 9: Menična izjava

Priloge:

Priloga 1: Tehnična specifikacija

Priloga 2: Vzorec pogodbe

Vzorci:

Vzorec 1: Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Vzorec 2: Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku


Sprememba razpisne dokumentacije, 23.1.2012


Sprememba razpisne dokumentacije, 25.1.2012
Sprememba razpisne dokumentacije, 27.1.2012


Ponudbe je treba predložiti najkasneje do petka, dne 3.2.2012, do 10.00 ure.


Javno odpiranje ponudb bo v petek, dne 3.2.2012, ob 10:15. uri v seminarski sobi Biološkega središča v Ljubljani, Večna pot 111.

Dodatne informacije: alenka.tomsic@nib.si ali 059232706