Katalog informacij javnega značaja

20 apr
Katalog informacij javnega značaja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Katalog informacij javnega značaja zajema osnovne podatke o javnem raziskovalnem zavodu Nacionalni inštitut za biologijo (skrajšano ime NIB), o njegovih dejavnostih, informacijah, ki jih zagotavlja in o zakonskih ter podzakonskih predpisih, ki urejajo poslovanje zavoda.

Naziv javnega raziskovalnega zavoda:
Nacionalni inštitut za biologijo, skrajšano ime NIB

Odgovorna uradna oseba:
prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica

Kontaktna uradna oseba:
dr. Maruša Verbič Koprivšek

Telefon:
+386 (0)59 232 701
Telefaks: +386 (0)59 232 715

Datum prve objave kataloga: 28. junij 2006
Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2021

Način dostopa do drugih informacij in najpogosteje iskane informacije

Prek spleta: Katalog informacij je na voljo na spletnem mestu inštituta www.nib.si.
Fizični dostop do informacij je mogoč na sedežu inštituta: Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
V primeru zahtevkov za informacije v tiskani obliki ali na drugem mediju, vam bomo stroške posredovanja zaračunali skladno z Uredbo  o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Splošni podatki o NIB in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Nacionalni inštitut za biologijo deluje in se razvija od leta 1960. Je javni raziskovalni zavod, ki ga je Republika Slovenija ustanovila s poslanstvom ustvarjanja novega (temeljnega) znanja na področju biologije in sorodnih naravoslovnih ved ter njegovega prenašanja v uporabo za izboljševanje kvalitete življenja (bogatenje življenja na Zemlji).

 

Splošni podatki o inštitutu

Predstavitvena brošura NIB v slovenskem jeziku Predstavitvena brošura NIB v angleškem jeziku

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Katja Sinur, samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje ter odnose z javnostmi

Zakonodaja in predpisi
V tej rubriki so navedene povezave na državne predpise, predpise EU in povezava na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost, kjer so navedeni pravni akti, ki jih Nacionalni inštitut uporablja pri svojem delu:
Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja