Nakup literature

CENA: 15 EUR

Knjigo želim naročiti

                 Preko telefona:

                 + 386 (0)59 232 724


                 Preko e-naslova:

                 mateja.pracek@nib.si

Dinoflagelati, diatomeje, njihovi toksini in zastrupitve z morsko hrano

Author: prof. dr. Tom TURK, izr. prof. dr. Patricija MOZETIC, dr. Janja FRANCE, mag. Timotej TURK DERMASTIA


Knjiga govori o temi, o kateri je bilo v tujini napisanih že na stotine znanstvenih razprav, lepo število preglednih člankov in nekaj monografij. Pri nas pa je prva, ki celovito obravnava problematiko enoceličnih mikroalg, njihovih toksinov in zastrupitev, ki jih lahko le-ti povzročajo. Kopičenje toksinov v školjkah in nekaterih drugih vektorskih organizmih je posledica obsežnega cvetenja številnih vrst enoceličnih alg večinoma iz skupin dinoflagelatov in diatomej. Njihove toksine imenujemo tudi fikotoksini. Cvetenjem organizmov, ki proizvajajo fikotoksine, pravimo škodljiva cvetenja alg. Knjiga podaja osnove za razumevanje toksičnega cvetenja alg, ki marsikje predstavlja ekološki, zdravstveni  in tudi ekonomski problem, v Sloveniji  pa je ta problematika,  kljub občasnemu zapiranju školjčišč ter prepovedi prodaje školjk zaradi cvetenja toksičnega planktona,  še vedno  dokaj neznana oziroma spregledana. Z globalnim segrevanjem pa tudi z ladijskim transportom z balastnimi vodami se možnosti za širjenje toksičnih mikroalg še povečujejo, zato je verjetno, da se bomo kmalu tudi pri nas morali soočiti s toksikozami, ki jih do zdaj nismo poznali oziroma so bile omejene na druga geografska območja. Stalna ali vsaj občasna prisotnost nekaterih toksičnih vrst dinoflagelatnih in diatomejskih alg v našem morju že nakazuje na to možnost. Avtorji upamo, da bo monografija koristila kar najširši profesionalni javnosti, ki se tako ali drugače sooča z obravnavano problematiko, pa tudi drugim, ki bi jih vsebina knjige utegnila zanimati zaradi gole radovednosti in želje po novem znanju.


Urednik: Tom Turk

Knjižna zbirka Vse živo, zvezek 5

Recenzenta: Bojan Sedmak, Dušan Šuput

Ilustartor: Milijan Šiško

Založnik: Nacionalni inštitut za biologijo

Kraj izida: Ljubljana

Leto izida: 2018

Naklada: 300 izvodov

Knjiga je izdana ob finančni pomoči Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)