Nakup strokovne literature

CENA: 14 EUR

Knjigo želim naročiti

V spletni trgovini:

http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=7926

Knjiga je v prodaji tudi v knjigarnah.Očarljivi poskusi z rastlinami

Author: Urednice: Maruša Pompe Novak, Špela Baebler in Marina DermastiaV knjigi Očarljivi poskusi z rastlinami je zbranih 25 najbolj priljubljenih poskusov, ki so jih v letih 2012–2019 na dnevih očarljivih rastlin izvajali osnovnošolci. Dan očarljivih rastlin (ang. Plant Fascination Day) po celem svetu obeležujemo 18. maja in z njim javnost ozaveščamo o pomenu znanosti o rastlinah in s tem o pomenu rastlin za življenje na našem planetu. V Sloveniji dogodek koordinirajo Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskavami rastlin. Ker dogodek že drugo leto zapored preprečuje pandemija bolezni COVID-19, smo se odločili, da vsakoletno najbolj obiskani del dneva očarljivih rastlin predstavimo v knjigi. Poskuse v knjigi hudomušno izvajata kakteja Katka in fikus Filip, vi pa jih lahko izvedete v šolski učilnici ali doma. V pomoč vam prilagamo tudi posnetke izvedbe poskusov, do katerih lahko dostopate s črtnimi kodami in spletnimi naslovi, ki so natisnjeni pri posameznih poskusih.

Vzorčne strani s kazalom, predgovorom, vzorčnim poskusom in seznamom sodelujočih ter podpornih organizacij najdete tukaj.

Avtorji poglavij: Jana Ambrožič-Dolinšek, Špela Baebler, Danilo Bevk, Nina Češnovar, Melanie Delakorda, Jasna Dolenc Koce, Valentina Fir, Marko Flajšman, Neja Grandljič, Veno Jaša Grujić, Klara Hribar, Mojca Jutršek, Patricija Klinčar, Darja Kocjan Ačko, Blaž Koderman, Mateja Kregar Tršar, Vanja Križnič, Manca Krošelj, Luka Krže, Davor Kržišnik, Katja Malovrh, Kaja Marinko Smolnikar, Aleš Mavsar, Petra Mole, Jure Mravlje, Mojca Pibernik, Ratko Pilipović, Eva Pinter, Maruša Pompe Novak, Paula Pongrac, Špela Pungaršek, Lara Rebernik Kovač, Gregor Skvarča, Katarina Šoln, Klemen Šparemblek, Alenka Sedlar Špehar, Nina Špilar, Nika Štrukelj, Klavdija Šušterič, Andreja Urbanek Krajnc, Urša Vilhar, Dominik Vodnik, Katarina Vogel-Mikuš, Maja Zagorščak, Peter Železnik, Lea Živković

Urednice: Maruša Pompe Novak, Špela Baebler in Marina Dermastia
Recenzenta: Iztok Tomažič, Sabina Anžlovar
Jezikovni pregled in korekture: Tina Vehovec
Ilustracije: Matej de Cecco
Oblikovanje in prelom: Branka Smodiš
Izdala in založila: Slovensko društvo za biologijo rastlin, za društvo: Špela Baebler
Nacionalni inštitut za biologijo, za NIB: Maja Ravnikar
Tisk: Og grafika d. o. o.
Naklada: 500 izvodov
Ljubljana 2021
Prva izdaja