Nakup literature

CENA: 14 EUR

Knjigo želim naročiti

V spletni trgovini:

https://buca.si/knjigarna/naravoslovje/botanika/ocarljivi-poskusi-z-rastlinami/

Knjiga je v prodaji tudi v knjigarnah.Očarljivi poskusi z rastlinami

Author: Urednice: Maruša Pompe Novak, Špela Baebler in Marina DermastiaV knjigi Očarljivi poskusi z rastlinami je zbranih 25 najbolj priljubljenih poskusov, ki so jih v letih 2012–2019 na dnevih očarljivih rastlin izvajali osnovnošolci. Dan očarljivih rastlin (ang. Plant Fascination Day) po celem svetu obeležujemo 18. maja in z njim javnost ozaveščamo o pomenu znanosti o rastlinah in s tem o pomenu rastlin za življenje na našem planetu. V Sloveniji dogodek koordinirajo Slovensko društvo za biologijo rastlin, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s številnimi drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskavami rastlin. Ker dogodek že drugo leto zapored preprečuje pandemija bolezni COVID-19, smo se odločili, da vsakoletno najbolj obiskani del dneva očarljivih rastlin predstavimo v knjigi. Poskuse v knjigi hudomušno izvajata kakteja Katka in fikus Filip, vi pa jih lahko izvedete v šolski učilnici ali doma. V pomoč vam prilagamo tudi posnetke izvedbe poskusov, do katerih lahko dostopate s črtnimi kodami in spletnimi naslovi, ki so natisnjeni pri posameznih poskusih.

Vzorčne strani s kazalom, predgovorom, vzorčnim poskusom in seznamom sodelujočih ter podpornih organizacij najdete tukaj.

Avtorji poglavij: Maruša Pompe Novak, Dominik Vodnik, Jasna Dolenc Koce, Katarina Šoln, Katja Malovrh,Nina Češnovar, Melanie Delakorda, Nina Špilar, Aleš Mavsar, Klemen Šparemblek, Urša Vilhar, Mojca Juteršek, Špela Baebler, Alenka Sedlar Špehar, Jure Mravlje, Paula Pongrac, Katarina Vogel-Mikuš, Andreja Urbanek Krajnc, Jana Ambrožič-Dolinšek, Veno Jaša Grujić, Davor Kržišnik, Luka Krže, Valentina Fir, Neja Grandljič, Klara Hribar, Eva Pinter, Lea Živković, Špela Pungaršek, Darja Kocjan Ačko, Marko Flajšman, Ratko Pilipović, Maja Zagorščak, Patricija Klinčar, Kaja Marinko Smolnikar, Lara Rebernik Kovač, Nika Štrukelj, Klavdija Šušterič, Manca Krošelj, Mateja Kregar Tršar, Petra Mole, Gregor Skoberne, Peter Železnik, Blaž Koderman, Mojca Pibernik, Danilo Bevk, Gregor Skvarča, Vanja Križnič

Urednice: Maruša Pompe Novak, Špela Baebler in Marina Dermastia
Recenzenta: Iztok Tomažič, Sabina Anžlovar
Jezikovni pregled in korekture: Tina Vehovec
Ilustracije: Matej de Cecco
Oblikovanje in prelom: Branka Smodiš
Izdala in založila: Slovensko društvo za biologijo rastlin, za društvo: Špela Baebler
Nacionalni inštitut za biologijo, za NIB: Maja Ravnikar
Tisk: Og grafika d. o. o.
Naklada: 300 izvodov
Ljubljana 2021
Druga izdaja


Knjiga Očarljivi poskusi z rastlinami je prejela znak za kakovost zlata hruška, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana v partnerstvu z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije tistim mladinskim knjigam, ki po vsebini in izvedbi izstopajo in se uvrstijo med odlične izdaje leta.