Projekti

Alpski svet kot potencialni vir za regionalno vodooskrbo Slovenije

Koordinator za NIB: dr. Anton Brancelj, dr. Nataša Mori, Andreja Jerebic