Projekti

MORS - Strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi sredstvi.

Holder: dr. Marina Dermastia in dr. Tina Eleršek

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2025

V okviru zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami NIB izvaja:

•    strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi
•    skupaj s Fitosanitarno upravo RS NIB izvaja nadzor nad povzročitelji rastlinskih bolezni, izvaja toksikološke teste in detekcijo toksikantov v vodi, zemlji in živilih.

V povezavi s potencialno toksičnimi cianobakterijskimi cvetovi smo v 2018 izdelali dinamično karto najbolj ogroženih območij v Sloveniji. Na voljo mnogo slikovnega in video gradiva, da si boste lažje predstavljali, kako so videti cianobakterijski cvetovi v Sloveniji. Dinamična karta je prosto dostopna tukaj:

https://drive.google.com/open?id=14BURTR0XECg-bJ52d_nEYDRUVXFdbWHS