Projekti

Bilaterala Slovenija – Bosna in Hercegovina: Ocena dolgoročnih populacijskih trendov pri klimatsko občutljivih vrstah sov (Strigidae) s povezovanjem zgodovinskih in recentnih podatkov ter primerjava med Slovenijo in Bosno in Hercegovino (

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Oznaka: BI-BA/12-13-028

Trajanje: 2012-2013