Projekti

Bilaterala Slovenija – Hrvaška:Ocena stopnje biokontaminacije reke Save – korak pred skupno strategijo spremljanja statusa tujerodnih invazivnih vrst v čezmejnih vodotokih Slovenije in Hrvaške (2012-2013)

Koordinator projekta: dr. Tatjana Simčič

Oznaka: BI-HR/12-13-026

Trajanje: 2012-2013