Projekti

Bilaterala Slovenija – Finska: Ekološke in fiziološke značilnosti vrst v združbi krešičev v gradientu urbanega okolja (2012-2013)

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Oznaka: BI-FI/12-13-017

Trajanje: 2012-2013