Projekti

Bilaterala Slovenija – Brazilija: Vplivi kli matskih sprememb na življenjske procese vodnih živali Brazilija (2011-2013)

Koordinator projekta: prof. dr. Anton Brancelj

Oznaka: BI-BR/11-13-00

Trajanje: 2011-2013