Projekti

Bilaterala Slovenija – Kitajska: Kazalci za zgodnje ugotavljanje človekovih vplivov na visokogorskih jezerih – na primeru jezera Ranwu v jugovzhodnem Tibetu

Koordinator projekta: prof. dr. Anton Brancelj

Oznaka: BI-CN/11-13-010

Trajanje: 2011-2013