Projekti

Bilaterala Slovenija – Japonska: Vloga hiporeične cone v rečnih ekosistemih - primerjalna študija (2011-2013)

Koordinator projekta: dr. Nataša Mori

Oznaka: BI-JP/11-13-008

Trajanje: 2011-2013