Projekti

Vpliv projektnih akcij na hrošče

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Koordinator za NIB: DOPPS

Trajanje: do 31. 12. 2017

Naročnik: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije – DOPPS

Pogodba št. LIVEDRA IZ05-2013

V okviru projekta LIVEDRAVA smo na Nacionalnem inštitutu za biologijo zadolženi za izvajanje akcije D.3 Impact of project actions on beetle species, v katero so vključene raziskave in monitoring za tri vrste hroščev evropskega varstvenega pomena: ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus), škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) in puščavnik (Osmoderma eremita). Poleg tega smo pripravili tudi smernice za upravljanje in renaturacijo bodočega naravnega rezervata za ohranjanje populacij izbranih vrst hroščev.

Povezava na stran projekta