Projekti

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne – sklop hrošči

Koordinator projekta: dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2014

Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, zanj Center za kartografijo favne in flore

Pogodba št. 1/2003-MG

V okviru širšega projekta, ki ga je vodil Center za kartografijo favne in flore, smo izvedli inventarizacija hroščev evropskega varstvenega pomena, ciljno zlasti močvirskega krešiča, ovratniškega plavača, strigoša, škraltnega kukuja, rogača in puščavnika. Prvič v Sloveniji smo popisovali puščavnika z uporabo feromonskih pasti, s katerimi smo uspeli potrditi dokaj močno populacijo vrste ob reki Voglajni.