Projekti

CRP, Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala

Koordinator projekta: doc. dr. Meta Virant Doberlet, pridruženi

Fitoplazme, ki povzročajo pomembne bolezni sadnega drevja in veliko gospodarsko škodo z zmanjševanjem velikosti in kakovosti pridelka se med drugim prenašajo  z naravnimi žuželčjimi prenašalci, kot so vrste iz rodu bolšic (Cacopsylla). Eden od ciljev raziskave je razviti alternativne metode za spremljanje pojavljanja in zatiranja prenašalcev fitoplazem na podlagi vibracijskih in biokemičnih metod.