Projekti

CRP, Prekinitev parjenja škržatkov vrst Scaphoideus titanus Ball in Hyalesthes obsoletus Signoret z uporabo vibracijskih signalov: okoljsko sprejemljiva taktika za kontrolo vektorjev trsnih rumenic

Koordinator projekta: doc. dr. Meta Virant Doberlet

Vse metode biološke kontrole imajo skupno prijemališče: komunikacijo med samcem in samico. Feromonske pasti so primerne za vrste, ki uporabljajo kemično komunikacijo. Vendar velik del poznanih vrst žuželk v predparitveni komunikaciji uporablja druge modalitete, npr. akustične. Cilj naših raziskav je razviti akustični ekvivalent feromonskim pastem.