Projekti

CRP: Kumulativni in sinergijski učinki različnih kemikalij na čebele

Koordinator projekta: dr. Janko Božič

V sklopu teh projektov preučujemo vpliv pesticidov in intenzivnega kmetijstva na zdravstveno stanje medonosne čebele, ki je ena izmed pomembnih opraševalk kmetijskih rastlin.