Projekti

CRP: Obvladovanje bolezni metličavosti jablan v nasadih sadilnega materiala

Koordinator projekta: dr. Marina Dermastia

Koordinator za NIB: dr. Meta Virant-Doberlet

Oznaka: V4-1406; CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Ciljni raziskovalni program "Zagotovimo.si hrano za jutri" sta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz državnega proračuna.