Projekti

Bilaterala Slovenija–Koreja: Biodiverziteta podzemne favne kot pokazatelj kakovosti vode

Koordinator projekta: prof. dr. Anton Brancelj

Oznaka: BI-KR/13-14-004

Trajanje: 1.7.2013 - 31.12.2014

V okviru bilaterale korejski in slovenski raziskovalci raziskujejo podzemno živalstvo v prodiščih vzdolž rek. Želijo ugotovili povezavo med onesnaženostjo površinskih rek ter sestavo oz. bogastvom podzemnih živali, ki živijo tik pod površino rečnih strug. V ta namen so bili že odvzeti vzorci tako v Sloveniji kot tudi v Koreji in sedaj potekajo raziskave v laboratorijih.