Projekti

Študija ugotavljanja učinkovitosti naravovarstvenega ukrepa sanacije posekanih dreves iz Jakopičevega drevoreda v parku Tivoli v Ljubljani

Koordinator projekta: dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2014

Pregled saniranih dreves iz Jakopičevega drevoreda po naročilu Mestne občine Ljubljana za ugotavljanje in ovrednotenje uspešnosti ukrepa.