Projekti

Inventarizacija hroščev na območju reke Mure.

Koordinator projekta: dr. Al Vrezec

Trajanje: do 31.12.2014

Obširna inventarizacija hroščev ob reki Muri s poudarkom na ogroženih in varstveno pomembnih vrstah, kot so vrste evropskega varstvenega pomena, kot tudi vrstah vezanih na posebna življenjska okolja, kot so trstišča in prodišča. Naloga je bila narejena v sklopu širše inventarizacije, ki jo je za naročnika Dravske elektrarne Maribor d.o.o. izvajal Center za kartografijo favne in flore. Zajemala je najširši do sedaj možni spekter raziskav favne hroščev na širšem območju z uporabo različnih metod vzorčenja z vrednotenjem populacij ciljnih vrst.