Projekti

Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri - posledica sukcesije, človekoveqa vpliva ali klimatskih nihanj?

Koordinator projekta: dr. Maja Andrič, ZRC SAZU

Koordinator za NIB: dr. Jadran Faganeli

Oznaka: J7-6857

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Raziskovalni projekt J7-6857 je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.