Projekti

Bilaterala Slovenija - Argentina: Možnosti komercialne rabe masovnega pojavljanja meduz

Koordinator projekta: dr. Alenka Malej

Koordinator za NIB: National Institute for Fishery Research

Oznaka: BI-AR/12-14-006

Trajanje: 1.1.2012 - 31.12.2014

S predlaganim projektom želimo ocenili možnosti za komercialno rabo meduz, ki naseljujejo obalna območja. Projekt bo omogočil izmenjave izkušenj in eksperimentalnih protokolov, standardizacijo metodologij ter potrebno izobraževanje. Znanja slovenske skupine na področju razgradnje meduz (zaenkrat pridobljeno na nekaj jadranskih vrstah, Tinta in sod. 2010), bomo poglobili z raziskavami mikrobnih organizmov, ki razgradnjo pospešujejo, kar bi lahko vodilo do rešitev za zmanjšanje problemov obalne industrije zaradi začepljenja cevi za hladilno vodo z meduzami. Predlagane dejavnosti v okviru projekta vključujejo:
-podrobne analize potencialno uporabnih meduz (za prehrano, kot vir kolagena, kot vir sekundarnih metabolitov), s poudarkom na vsebnosti kolagena in mucina; poglobljeno študijo razgradnje meduz, ki naseljujejo morsko okolje ob argentinski in jadranski obali (argentinska skupina ima izkušnje na področju analiz kolagena in procesiranja meduz za prehrano, slovenska skupina je razvila metodologije za študij procesov mikrobne razgradnje vključno z opredelitvijo najpomembnejših mikrobov v teh procesih).
-oceno količine in naravne razporeditve potencialno uporabnih meduz (z akustičnimi metodami na osnovi izkušenj argentinske skupine v kombinaciji s podvodnimi videotehnikami, ki jih obvlada slovenska skupina).
Izmenjava in testiranje pridobljenih modelov bo prispevalo k razjasnitvi procesov, ki uravnavajo populacijske eksplozije želatinoznih organizmov. Omogočen bo prenos tehnologij med obema raziskovalnima skupinama kar vključuje izpopolnjevanje študentov in mladih raziskovalcev. Sodelovanje bo omogočilo razvoj raziskovalnih usmeritev, ki bodo vodile do ekonomske izrabe ogromnih biomas meduz. Pričakujemo, da bomo lahko rezultate skupnih raziskav objavili v znanstvenih revijah z visokim IF.