Projekti

Bilaterala Slovenija - Črna Gora: Določanje in vpliv kovin in ogljikovodikov na morske organizme Bokokotorskega in Tržaškega zaliva

Koordinator projekta: dr. Oliver Bajt

Koordinator za NIB: Univerza Črne Gore, Inštitut za biologijo morja

Oznaka: BI-ME/14-15-017

Trajanje: 1.4.2014 - 31.12.2015