Projekti

Bilaterala Slovenija - Japonska: Slovensko-japonska študija o problemih masovnega pojavljanja meduz: mehanizmi in možni ukrepi

Koordinator projekta: dr. Alenka Malej

Koordinator za NIB: Hiroshima University

Oznaka: BI-JP/12-14-001

Trajanje: 1.4.2012 - 31.3.2014