Projekti

SMS: Zaznavanje toksinov v morskih vodah z uporabo biosenzorjev

Holder: dr. Nives Kovač

Code: FP7

Duration: 1. 12. 2013 - 31. 8. 2017

SMS vključuje razvoj novega avtomatiziranega omrežnega sistema, ki bo realnem času omogočil in situ spremljanje kemijskega in ekološkega stanja obalnih območij s pomočjo določitve izbranih onesnažil v skladu z »Direktivo o morski strategiji (MSFD«). SMS bo razvil multi-modularni aparat oz. enoto-Main Box, ki bo vsebovala vzorčevalni in analizni modul (biosenzorje). 
Trajanje projekta: : 12. 2013 - 31. 8. 2017 (45 mesecev)
Tip projekta (financiranje): Collaborative Project (skupne raziskave)
Program: 7. Okvirni program (EU) -OCEAN 2013.1 – Biosensors for real time monitoring of biohazard and man-made chemical contaminants in the marine environment
Partnerji: 10 partnerjev iz Italije, Španije, Švedske, Grčije,  Maroka, Francije, Belgije
Vodilni koordinator: prof. Giuseppe Palleschi
WP nosilec (Slovenija; NIB) doc. dr. Nives Kovač