Projekti

Alpine Lakes Network

Koordinator za NIB: prof. dr. Anton Brancelj

Razumevanje povezanosti dogajanj v pojezerju in v jezeru, z vidika občutljivosti jezerskega sistema in soodvisnosti z dejavnostmi v pojezerju, so bili osnova za razvijanje tradicionalnih in novejših dejavnosti (ekoturizem).

Tak način razvoja je pospešil komunikacijo med različnimi akterji, izmenjavo spoznanj in spodbudil trajnostno upravljanje z jezeroi z upoštevanjem naravnih danosti in načel ohranjanja narave. Izkušnje, ki se bodo izmenjevale med partnerji projekta in skupni tehnični dokumenti bodo prispevek projekta k vzdržnemu prostorskemu razvoju v alpskem prostoru in tudi v drugih vodnih okoljih.

Zunanji partnerji projekta so bili iz Francije, Italije in Avstrije.

AlplakesWebsite