Projekti

Biološka različnost dveh virusov vinske trte in njihov pomen za rastline

Koordinator projekta: prof. dr. Maja Ravnikar

Oznaka: J1-6040

Predmet raziskave sta virus pahljačavosti listov vinske trte, Grapevine fanleaf virus (GFLV) in virus razbrazdanja rupestrisa na vinski trti, Grapevine rupestris stem pitting associated virus (GRSPaV). Oba virusa imata velik gospodarski pomen pri zdravstvenem varstvu in izbiri klonov vinske trte. Namen raziskav je prikaz naravne raznovrstnosti (opis variabilnosti virusnih populacij na podlagi analiz izbranih virusnih genov) in študij dinamike naravnih populacij virusov GFLV in GRSPaV na vinski trti v Sloveniji (pojav rekombinacij med posameznimi različicami z analizami in primerjavo zaporedij njihovih genomov) ter primerjava z drugimi, zlasti evropskimi izolati. Namen raziskave je tudi povezati to raznolikost z odnosom virusov do gostitelja - vinske trte (razvoj bolezenskih znamenj na nivoju rastlin, tkiv in celic).