Projekti

BID-REX - Od podatkov o biodiverziteti do odločanja

Koordinator projekta: doc. dr. Al Vrezec

Oznaka: Interreg Europa PGI01505 - BID-REX

Trajanje: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2021

Vodilni partner: Katalonski center za gozdarstvo (Forest Sciences Centre of Catalonia)

Osnovni cilj projekta BID-REX je izboljšanje varovanja naravnih vrednot preko izboljšanja regionalnih razvojnih politik s kreiranjem/jačanjem povezav med relevantnimi podatki o biodiverziteti in procesi odločanja na področju varstva narave. V projekt je vključenih 9 partnerjev in 7 različnih instrumentov upravljanja iz 6 evropskih držav. V Sloveniji je testni instrument Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (UL RS, 112/2008).

Več o projektu: http://www.interregeurope.eu/bid-rex/

Ključni rezultati

Partnerji

BID-REX - partnerji