Projekti

BLUEMED: Usklajevanje dejavnosti morskega in pomorskega raziskovanja ter inovacij v Sredozemlju

Koordinator projekta: dr. Vlado Malačič

Oznaka: H2020

Trajanje: 1. 10. 2016 - 30. 9. 2020

BLUEMED CSA (koordinacijske in podporne dejavnosti) projekt je financiran s strani EC znotraj razpisa H23020-SC2 kot podpora BLEMED iniciativi. Ta vzpodbuja modro rast v Sredozemskem območju, v prvi vrsti s konkretnim udejanjanjem BLEMED ciljev, ki so zapisani v dokumentu SRIA (Strateška raziskovalna in inovativna agenda). Klimatske spremembe, rastoče onesnaževanje in pomorski promet, prelov in vdiranje tujerodnih vrst ogrožajo Sredozemsko območje. Hkrati njegove izjemne posebnosti nudijo pomembne priložnosti za modro rast in zaposlitve, npr. v marikulturi in turizmu.

Spletna stran projekta: http://www.bluemed-project.eu/

Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 727453.