Projekti

EMODNET DATA INGESTION

Koordinator projekta: dr. Branko Čermelj

Oznaka: DG MARE

Trajanje: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2019

Emodnet je mreža morskih opazovalnih sistemov in podatkovnih centrov. Vključenih  je preko 160 organizacij ki združujejo morske podatke jih  harmonizirajo, pripravljajo analize skupnih podatkov in skrbijo za svež nabor metapodatkov, ki naj bo javnosti na voljo. Data Ingestion portal omogoča skrbnikom podatkov vključevanje svojih, novih podatkov v že obstoječe podatkovne nabore s čimer omogočajo nadaljnje procesiranje podatkov in rast podatkovnih zbirk, ki so in bodo na voljo javnosti.

Spletna stran projekta: https://www.emodnet-ingestion.eu/