Projekti

EMODNET CHEMISTRY 3

Koordinator projekta: dr. Branko Čermelj

Oznaka: DG MARE

Trajanje: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Emodnet Chemistry je na začetku; v letu 2009; združeval le omejeno število partnerjev. V tretji fazi projekta Emodnet Chemistry je pridruženih 45 morskih, raziskovalnih inštitucij, ki združujejo raziskave in monitoring morja in strokovno delo z oceanografskimi podatki. Nova faza projekta posveča posebno pozornost plastiki v morju s ciljem postaviti, enotno,  evropsko podatkovno zbirko, ki bo doprinesla k boljši obveščenosti o prisotni plastičnih delcih na plažah in v morju.  

Spletna stran projekta: http://www.emodnet-chemistry.eu/