Projekti

Bilaterala Slovenija - Črna gora: Ekološke raziskave morskih ožigalkarjev (Cnidaria) v Piranskem zalivu (Slovenija) in Boki kotorski (Črna gora) s posebnim poudarkom na možnem vplivu podnebnih in oceanografskih sprememb

Koordinator projekta: dr. Lovrenc Lipej

Oznaka: BI-ME/16-17-019

Trajanje: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.