Projekti

Primerjalna studija ekosistemskih storitev in upravljanja v kontrastnih recnih sistemih Slovenije

Koordinator projekta: dr. David Kocman

Koordinator za NIB: dr. Nataša Mori

Oznaka: L2-6778

Trajanje: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2017

Aplikativni raziskovalni projekt L2-6778 je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.