Projekti

Vibracijska komunikacijska omrežja: od žuželk do rastlin

Koordinator projekta: dr. Meta Virant Doberlet

Koordinator za NIB: dr. Kristina Gruden

Oznaka: J1-8142

Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Temeljni raziskovalni projekt J1-8142 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Povzetek

V raziskovalnem projektu bomo uporabili integrativen in interdisciplinaren pristop k raziskovanju virov in mehanizmov selekcije, ki izhajajo iz interakcij v vibracijskih komunikacijskih omrežij in pomembno vplivajo na evolucijo strategije sporazumevanja. Dolgo spregledana temeljna značilnost komunikacije je, da se v naravi vsako sporazumevanje odvija v omrežju; to je v skupini vseh osebkov, ki se nahajajo v dosegu oddanih signalov in ne-le v dvojici oddajnik-sprejemnik. Čeprav so vibracijsko komunikacijo do nedavno obravnavali le kot redek način sporazumevanja, omejen izključno le na kratke razdalje, in v kontekstu spolne komunikacije tudi zaseben komunikacijski kanal, je zdaj prepoznana kot eden od evolucijsko najstarejših in tudi najbolj razširjenih načinov sporazumevanja živali. Vibracijska komunikacija je bila izpostavljena kot verjetno najprimernejši modelni sistem za raziskave in napovedovanje učinkov okolja na vlogo in evolucijski razvoj signalov ter strategij sporazumevanja, kljub temu pa biotska krajina vrst, ki se sporazumevajo z vibracijskimi signali, in vibracijska zvočna krajina njihovih habitatov, predstavljata praktično neraziskani področji. Najnovejše raziskave tudi kažejo, da rastline neprestano zbirajo informacije iz okolja preko različnih senzoričnih modalitet, vključno z vibracijami, ki se prenašajo po rastlinah, in se na njih tudi odzivajo.

Glavni namen projekta je postaviti izčrpno temeljno ogrodje, ki bo umestilo vibracijsko komunikacijo v ustrezen ekološki kontekst. V delovnem sklopu DS1 ‘Ekologija vibracijske krajine’ bomo določili ekološki kontekst, v katerem se odvija vibracijska komunikacija v naravi, s čimer bomo pridobili informacije o naravnih vibracijskih združbah in opisali vire biotskega ter antropogenega šuma. V DS2 ‘Sporazumevanje v šumu’ bomo na osnovi raziskav vibracijske komunikacije med partnerjema v prisotnosti biotskega in antropogenega šuma opisali osnovne mehanizme strategij sporazumevanja, ki se pojavljajo v naravnem okolju. DS3 ‘Intra- in interspecifične interakcije’ bo povezal raziskave komunikacijskih omrežij, ki vključujejo tekmece in izkoriščevalce, njegov namen pa je razkriti vplive socialnega okolja in plenilcev na strategije sporazumevanja. V DS4 ‘Interakcije med žuželkami in rastlinami’ bomo preučili interakcije med prekrivajočimi se vibracijskimi signali in biotskim šumom ter kako se ti sestavljeni signali prenašajo po rastlinah. Opisali bomo odziv rastlin na vibracije, ki jih povzroči grizenje žuželk ter s tarčno in netarčno študijo izražanja genov pridobili nujno potrebne empirične podatke za razvoj alternativnih pristopov pri obvladovanju žuželčjih škodljivcev.

Rezultati raziskave bodo pospešili napredek na področju biotremologije in posredovali tudi nov vpogled v procese, ki so osrednjega pomena za razumevanje temeljnih procesov sporazumevanja nasploh. Poleg tega bodo rezultati pomembno prispevali k raziskavam ekologije akustične krajine in vpliva antropogenega šuma. Hkrati pa imajo temeljne raziskave, izvedene v sklopu projekta tudi velik potencial za praktično uporabo v kmetijstvu. Projekt poleg znanstvene odličnosti podpira tudi prenos znanja in promocijo znanosti.

Vrednotenje projekta (SICRIS)
Projektna skupina (SICRIS)