Projekti

Viri selekcije na medsebojne interakcije med samcem in samico pri vibracijskem signaliziranju

Koordinator projekta: dr. Anka Kuhelj

Oznaka: Z1-8144

Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2019

Podoktorski raziskovalni projekt Z1-8144 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Povzetek

V podoktorskem projektu načrtujem obravnavo vprašanja selekcije na vzajemne vibracijske interakcije pri škržatku vrste Aphrodes makarovi (Hemiptera: Cicadellidae). Glavni cilj je, da raziščem hipotezo, da v izmenjavi signalov tudi samice nosijo stroške spolnega signaliziranja, in da bi zmanjšale stroške, so pozorne na odzive partnerja, čemur prilagodijo svoje signale.

V podoktorskem projektu bom združila najsodobnejše delo na področju vibracijske komunikacije žuželk s fiziološkimi in morfološkimi raziskavami. Del morfoloških in fizioloških raziskav bo potekal v sodelovanju z Oddelkom za biologijo Univerze v Ljubljani in muzejem Museum für Naturkunde iz Berlina. Uporaba takšnega celostnega pristopa nam bo prvič omogočila, da direktno primerjamo stroške samcev in samic, vložene v spolno komunikacijo.

Komunikacija med partnerji je bistven del reproduktivnega vedenja in je pod močnim evolucijskim pritiskom, ki izhaja iz ekološke in spolne selekcije Tradicionalno se študije spolne selekcije osredotočajo predvsem na razkazovanje samcev, tekmovanje med samci in samičji izbor. Novejši dokazi pa kažejo, da spolna selekcija deluje na oba spola. Škržatki iz rodu Aphrodes so se nedavno pojavili kot ena novih modelnih vrst v študijah selekcije na sisteme vibracijske komunikacije. Do sedaj na tem področju ni bilo veliko narejenega, predvsem zato, ker je bila podcenjevana razširjenost, raznolikost in pomen vzajemne izmenjave signalov v spolni komunikaciji. Sami vibracijski signali so sicer bili posneti pri številnih vrstah škržatkov, zelo malo pa je tudi znanega, kako ti signali nastanejo.

Rezultati podoktorskega projekta bodo omogočili direktno primerjavo energijskih stroškov v povezavi s signaliziranjem pri samcih in samicah škržatka vrste A. makarovi z merjenjem porabe O2 in posledično indirektno informacijo o potencialno različnem vložku spolov v reprodukcijo. Da bi razumeli mehanizme produkcije signalov in z njimi povezane stroške, bom pri njih tudi preučila mehanizem produkcije signalov s pomočjo različnih tehnik mikroskopije in ekstracelularnimi posnetki mišične aktivnosti. Rezultati vedenjskih poskusov pa bodo dali vpogled v kolikšni meri samice prilagajajo svoje odgovore glede na različne informacije iz okolja o kakovosti in aktivnosti samca ter o prisotnosti tekmic.

Vrednotenje projekta (SICRIS)
Vodja projekta (SICRIS)