Projekti

Infrastrukturni program NIB

Koordinator projekta: izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak

Oznaka: I0-0004

Trajanje: 1.1.2022 - 31.12.2027

Infrastrukturni program NIB I0-0004 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna v letnem obsegu 7 FTE.

INFRASTRUKTURNI CENTER NIB

Infrastrukturni center NIB (IC NIB) sestavljata dva programsko in organizacijsko zaokrožena centra:  infrastrukturni center Planta (IC Planta), ki deluje pod okriljem Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo, in infrastrukturni center MBP (IC MBP) na Morski biološki postaji Piran (MBP). IC NIB sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost RS preko infrastrukturnega programa NIB (IP NIB). Vsak del IC NIB nudi uporabo opreme in storitve javnemu in zasebnemu sektorju.  

Veliko infrastrukturno opremo IC MBP sestavljajo: raziskovalno plovilo PI-800 Sagita s sodobno navigacijsko in raziskovalno opremo, različnimi vzorčevalniki, akustičnim tokomerjem in sodobno, multiparametrično sondo.

IC MBP služi kot podpora raziskovalni in aplikativni dejavnosti za ministrstva in druge državne organe ter izvajanju pedagoških aktivnosti MBP. Tehnološko napredna oprema omogoča najsodobnejše raziskave na morju in uvršča IC MBP med vodilne raziskovalne centre na območju Sredozemlja. MBP je tudi Nacionalni podatkovni center za morske podatke (NODC). Infrastruktura IC MBP zagotavlja visoko kakovost podatkov o stanju na morju, ki so na voljo v skoraj realnem času.

Poleg tega je mogoča uporaba tudi: spektrofluorimetrov (SynergyMx, BioTek) in sistema za identifikacijo bakterij z analizo celičnih maščobnih kislin s plinsko kromatografijo (Sherlock Microbial Identification System), ki je trenutno lociran na Biotehniški fakulteti (BF) Univerze v Ljubljani (UL).

IC Planta služi kot podpora raziskovalni dejavnosti, ministrstvom, inšpektoratom in drugim državnim organom, podjetjem in pedagoški dejavnosti. Vsa velika infrastrukturna oprema IC Planta je tehnološko izjemno zahtevna ter skrbno, redno in strokovno vzdrževana. Veliko infrastrukturno opremo IC Planta uporabljajo tudi uporabniki iz drugih organizacij. Za pogoste uporabnike so organizirani tečaji za uporabo opreme, možna pa je tudi uporaba opreme v obliki storitev in naročil analiz.
Povezava na SICRIS.