Projekti

CRP: Sinergija znanj - Razvoj metod in postopkov za hitro odkrivanje in obvladovanje bolezni, ki jih povzroča Xylella fastidiosa in njenih prenašalcev (vektorjev)

Holder: dr. Tanja Dreo

Code: V4-1603; CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

Duration: 1.10.2016 - 30.9.2019

Ciljni raziskovalni program: "Zagotovimo.si hrano za jutri" financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz državnega proračuna. 

Povezava na spletno stran projekta - http://projects.nib.si/xylvecsi.