Projekti

Endokrini in genotoksični potencial inhibitorjev proteinskih kinaz: pomen za tveganja za okolje in zdravje ljudi

Nosilec projekta: dr. Metka Filipič

Šifra: J1-8140

Trajanje: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

Temeljni raziskovalni projekt J1-8140 financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.